Open dag på stadion!

Laurdag 14.oktober blir der open dag på Uggedal Stadion!

Det er eit heilt gratis arrangement som er opent for alle. Om ein vil spele fotball med familien, venar eller
berre for seg sjølv kan ein kome. Det blir utlån av ballar frå klokka 12 til klokka 14. Her er inga begrensing i alder.
Det er heller ingen påmelding, så kom som du er.

Vi håpar du tar med deg nokon du kjenner, og blir med på ein leiken dag med fotball. Det kan hende det blir kiosk!

Er det nokon som ynskjar å begynne med organisert fotball no, eller etter den opne dagen, må ein berre ta kontakt med
leiar Lena Toven (402 37 404), eller trenarrettleiar Marius Koch Rogne (481 00 098).

Vellykket Årsmøtet for 2022

Årsmøtet for Norborg IL med alle undergrupper ble holdt i Norborg Fleirbrukshall onsdag 1. mars.
Oppslutningen på møtet var bedre enn på mange år, men vi kunne kanskje tenke oss enda flere på disse møtene.
Med tanke på at årets møte kolliderte med andre årsmøter i området, så kan vi håpe på enda bedre oppslutning neste år om vi klarer å koordinere oss litt bedre 🙂

Utfallet av møtet var veldig bra, og alle verv er fylte for sesongen 2023!

Økonomien til IL Norborg er også god, mye pga god oppslutning rundt dugnader og ellers god støtte til aktiviteten vår.
Med bakgrunn i dette og de økonomisk trange tidene mange barnefamilier opplever med store prisøkninger, så besluttet Årsmøtet etter forslag fra hovedstyret å redusere treningsavgiften for de under 18 år i fotball og badminton til 500,- kr (en halvering fra i fjor). Hovedstyret vil kompensere fotball- og badmintongruppa for disse tapte inntektene. Norborg opplever økt aktivitet, og ønsker at dette skal fortsette. Vi håper da dette vil bidra positivt til videre vekst i aktiviteten vår, og at det dermed ikke skal være økonomiske grunner for at barn ikke er aktive i Norborg!

Vi i Hovedstyret ønsker alle Lykke til med sesongen 2023!

post

Vellykka trenarforum!

Tirsdag kveld var over 40 trenarar frå samarbeidslaga Brattvåg IL, IL Norborg og IL Ravn samla på auditoriet på Haram Videregåande Skule for årets første trenerforum, der vi fekk besøk av Reidar Vågnes og SunnmørsAkademiet. Temaet for kvelden var Treneren som leder, og deltagerne fikk først fotballfagleg påfyll fra ein engasjert Reidar, før dei sjølv fikk vere med på å planlegge og framføre korleis gjennomføre ein god fotballtrening.

Dei tre trenervegleiiarane i samarbeidsklubbane, Marius, Emil og Anis, var veldig godt fornøgde med både oppmøte og engasjement frå deltagerne, så dette lover veldig godt for fortsettelsen! Vi håpe vi ser alle igjen til neste trenarforum, og kanskje nokon som ikkje hadde anledning denne gongen.

Johan Vestre, Rolv Seth og Frank Dalhug presenterer sin økt.

Takk til banemannskapet vårt!

Tusen takk til Stian, Frank Olav og Knut som har stått på i vinter for å holde banene åpne.

En ekstra honnør til evigunge Tor som var vikar i den siste snøværsperioden. I tillegg til masse brøyting så måtte han også fikse traktoren. Takk til Nogva for hjelpen med reparasjonen.

Klart for brøyting

Ledig stilling: Trenerveileder

BRATTVÅG, RAVN OG NORBORG SØKER TRENERVEILEDER
Som en del av samarbeidet mellom Brattvåg, Ravn og Norborg og som ledd i den sportslige utviklingen ansetter klubbene nå i fellesskap en trenerveileder. For den rette kandidaten vil dette være en 100 prosent prosjektstilling over tre år med muligheter til forlengelse/fast stilling.
Trenerveilederen skal blant annet bistå trenerne i det daglige arbeidet på treningsfeltet og sikre kompetanseheving blant trenerne. Dette både gjennom interne trenerforum og gjennom kursing i regi av krets og forbund.
Arbeidsoppgaver:
– Følge opp trenere
– Sørge for at klubbene har en rød tråd i spillerutviklingen gjennom blant annet konkrete øktplaner
– Sørge for økt og bedre aktivitet
– Bidra til planlegging og gjennomføring av fotballskoler og lignende aktiviteter
– Være et bindeledd for sporten i klubbene
– Ansvarlig trener for et av samarbeidslagene i ungdomsfotballen
– Hospiteringsansvarlig

Utlysing trenerveileder 010522

Sparebanken Møre med Teft-midlar til Fleirbrukshallen!

Det jobbast iherdig med fleire prosjekt for å fylle hallen med utstyr og få dei siste brikkane i byggeprosessen på plass. Det er då med stor glede at vår lokale bank tildelte oss fantastiske 350.000,- i Teft-midlar denne uka. Midlane skal brukast til møbler og inventar, og med spesielt fokus på det med tilrettelegging for samlingsplass for ungdomen i hallen.
– Vi har stor tru på at dette vil bli ein viktig plass for barn og unge i regionen framover. Det er særs imponerande å ha fått følgt prosjektet som no realiserast, og ha sett det frivillige arbeidet som leggast ned for å skape denne arenaen. Hallen, aktivitetane som vil skapast der og dei positive ringverknadane den vil medføre for barn og ungdom i Søvik og regionen rundt er akkurat dei prosjekta vi ønsker å treffe med våre Teftmidler, seie banksjef Rune Fjørtoft.

– Vi takker for bidraget og skal gjøre vårt ytterste for å forvalte gåva til det beste for hallen og regionen vår. Det jobbast hardt med flere interessante prosjekt som skal bidra til at alle dei brukarane som venter i spenning på å skal få tatt hallen i bruk skal få ein plass å vere stolt av og få enorm glede av uttaler byggherren Norborg Anleggsutvikling AS.

Aktivitetsundersøkelse Norborg Fleirbrukshall

Norborg Fleirbrukshall gjennomfører en aktivitetsundersøkelse om bruk av hallen. Dette for å få et litt betre innblikk i hva folk ønsker å aktivisere seg med, hvor ofte og litt om når på dagen. Her er ingenting bindende, men dette er for at vi enda betre skal kunne gjøre de rette avgjørelsene med tanke på hva utstyr som må skaffes til treningsrom til dømes (stor interesse krever kanskje 3 stk. tredemølle, mens liten interesse så kan 2 stk. være nok).

Om man har flere i familien som er interessert så ber vi om at det svares en gang per person på undersøkelsen slik alle blir med i tallene våres.

Noen lurer kanskje på hva en del aktiviteter vil koste ? Alle treningsavgifter er ikke satt fra Norborg, men tanken er å legge dette lavt for å skape aktivitet og belønne de som ønsker mangfold. Har vi stor interesse så kan dette også bidra til lavere satser. Utgangspunktet våret er å dekke de driftskostnader vi har til utstyr og drift av hallen som ikke kommunen bidrar med gjennom sin avtale.

Håper mange vil svare. Både fra Norborgland, bygdene rundt oss som har interesse, og utflytta folk fra Norborgland som kan ha interesse av hallen når de er på hjemlige trakter.

Aktivitetsundersøkelse Norborg Fleirbrukshall Survey (surveymonkey.com)