Felles Årsmøte for Hvd.laget og alle undergrupper for 2023

Årsmøte for sesongen 2023

Felles Årsmøte for Hvd.laget, badminton-, trim-, volleyball-, fotballgruppa og Norborg Aktiv for 2023

Tidspunkt: Torsdag 07.03.24, kl. 18.00 
Sted: Norborg Fleirbrukshall

Saker for Årsmøtet må være styret i hende senest 22.02.24

Alle medlemmer er velkomne

Agenda:
1. Årsmeldinger
2. Regnskaper
3. Innkomne saker
4. Medlemskontingenter / treningsavgifter
5. Budsjett for 2024
– Prioriteringer av investeringer for anlegg
6. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
7. Val

Saker for Årsmøtet kan sendes til leder@norborg.com

Org kart Norborg for årsmøte 2023