Felles Årsmøte for Hvd.laget og alle undergrupper for 2021

Årsmøte for sesongen 2021

Felles Årsmøte for Hvd.laget, badminton-, trim-, volleyball-, fotballgruppa og Norborg Aktiv for 2021

Sak nå oppdatert med innkomne saker som skal behandles av Årsmøtet!

Tidspunkt: Torsdag 03.03.22, kl. 18.00 
Sted: Norborg Fleirbrukshall

Alle medlemmer er velkomne

Fullstendig Agenda:
1. Årsmeldinger
2. Regnskaper
3. Innkomne saker
Saker som vil legges frem for Årsmøtet fra hovedstyret:
a) Det har ila sesongen 2021 blitt opprettet en skigruppe i Norborg. Denne undergruppen er registrert i Norges Skiforbund med forbehold om godkjennelse av Årsmøtet. Dette må mao formaliseres.
b) Hovedstyret vil foreslå for Årsmøtet at klatregruppen som ligger inn under Norborg Aktiv sine aktiviteter meldes inn i Norges Klatreforbund.
c) Hovedstyret vil på bakgrunn av henvendelser fra Norges Bandyforbund foreslå for Årsmøtet at styret for 2022 kan melde Norborg inn i Norges Bandyforbund hvis interessen er der blandt medlemmene for å fortsette med dette tilbudet i Norborg Fleirbrukshall, og kandidater til å fylle et styre melder seg.
4. Medlemskontingenter / treningsavgifter
5. Budsjett for 2022
6. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
7. Val

Saker for Årsmøtet kan sendes til leder@norborg.com

Org kart Norborg Årsmøte for 2021