Kontakt oss

Bruk kontaktskjemaet for å sende oss e-post.
Ønskes kontakt med ein konkret person eller avdeling, så finn du kontaktinfo under.

Kontakt oss via e-post her:

I.L. Norborg

Postboks 45
6281 Søvik
 
Org.nr.: 975 567 494
 
Norborg Anleggsutvikling:
Business ID: NO 994 165 372 VAT

Hovedlaget

I.L. Norborg
Postboks 45
6281 Søvik
Org.nr.: 975 567 494

Kontonummer:
Driftskonto: 3900 32 12274
Prosjektkonto: 3901 31 00334

Leder

Per Gunnar Søvik
926 02 276
leder@norborg.com

Øk.ansvarlig

Terese Brusdal
950 26 102
kasserer@norborg.com

Sekretær

Silje Helen Solvang-Søvik
907 82 325
mammasilje@live.com

Styremedlem

Liv Røren
915 95 160

Fotballgruppa

Kontonummer:
3901 31 02515

Leder

Lena Toven
402 37 404
fotball@norborg.com

Sportsleg utval

Arve Toven
466 37 130
fotball.sportslig@norborg.com

Nestleder

Anne Marthe Søviknes
476 44 753
annemarthes@hotmail.com

Sportsleg utval

Tarjei Gjerset Urkedal
976  55 159
fotball.sportslig@norborg.com

Øk.ansvarlig

Henning Sandbakk
906 02 590
fotball.kasserer@norborg.com

Materialforvalter

Arve Grande | 920 24 716
Jostein Witsø | 918 84 051 | fotball.material@norborg.com

Sekretær

Monica Søvik
950 49 174
fotball.sekretar@norborg.com

Badmintongruppa

Kontonummer:
3901 31 02612

Leder

Randi Ulla Nogva
413 13 650
randi@sovik.no

Øk.ansvarlig

Frank Hartmann
901 30 783
frank.roger.hartmann@gmail.com

Sekretær

Per Gunnar Søvik
926 02 276
per.gunnar.sovik@vard.com

Styremedlem

Rune Enoksen, r-m-enok@hotmail.com

Ingrid Stene Olsen, oingrid13@hotmail.com

Randi Hurlen, randielin@live.com

Trimgruppa

Kontonummer:
3901 31 02744

Leder

Elisabeth Stavik
476 64 670
trim@norborg.com

Øk.ansvarlig

Ingunn Sjåstad
916 15 612
ingunn.sjaastad@mimer.no

 

Norborg Anleggsutvikling

Norborg Anleggsutvikling:
Business ID: NO 994 165 372 VAT
Kontonummer:
Tippemiddelkonto: 3910 38 04578
Annen driftskonto: 3910 37 68717

Daglig leder Anleggsutvikling:

Kristian Søviknes
932 08 630
kristian.soviknes@vard.com

Styreleder

Per Gunnar Søvik
926 02 276
per.gunnar.sovik@vard.com

Styremedlem

Hans Jørgen Hjelle
905 36 895
hans.jorgen.hjelle@morenot.no

Webansvarleg

Frode Stormyr Engeset
909 93 474
frode.s.engeset@gmail.com

Programblad

Ansvarleg redaktør

Frode Stormyr Engeset
909 93 474
frode.s.engeset@gmail.com