Felles Årsmøte for Hvd.laget, badminton, trim- og fotballgruppa for sesongen 2020

Årsmøte for sesongen 2020 (Oppdatert sted!!)

Tidspunkt: Onsdag 03.03.21, kl. 18.00 
Sted: Søvik Forsamlingshus / evt Teams

Vi har endret sted for møtet for å kunne tilrettelegge ihht gjeldende COVID-regler. Alle deltagere vil få tilvist fast sitteplass som en må benytte under møtet.

Innkomne saker:

  1. Norborg må opprette en undergruppe «Norborg aktiv» som har som formål å gi et tilbud om div. trening av bl.a. kondisjon og styrke på treningsrom i Norborg Flerbrukshall
  2. Norborg må se på muligheten for å opprette et tilbud om turn og/eller barneidrett
  3. Norborg må se på muligheten for å opprette et tilbud for volleyball enten gjnnom undergruppe til trimgruppa eller egen volleyballgruppe
  4. Norborg må se på muligheten å starte et tilbud om e-sport i Norborg Flerbrukshall

Om noen har ønske om å få tilrettelagt møtet på Teams så ta kontakt pr e-post til leder@norborg.com (evt sms til 926 02276)

Alle medlemmer er velkomne

Fullstendig Agenda:
1. Årsmeldinger
2. Regnskaper
3. Innkomne saker::
– Norborg må opprette en undergruppe «Norborg aktiv» som har som formål å gi et tilbud om div. trening av bl.a. kondisjon og styrke på treningsrom i Norborg Flerbrukshall
– Norborg må se på muligheten for å opprette et tilbud om turn og/eller barneidrett
– Norborg må se på muligheten for å opprette et tilbud for volleyball enten gjnnom undergruppe til trimgruppa eller egen volleyballgruppe
– Norborg må se på muligheten å starte et tilbud om e-sport i Norborg Flerbrukshall
4. Medlemskontingenter / treningsavgifter
5. Budsjett for 2021
6. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
7. Val