Norborg Magasinet 2020

På grunn av Covid 19 har vi i år ikkje trykt opp Norborg Magasinet for å legge i postkassene til husstandane i Norborg-land. Vi har laga eit magasin og legg det ut berre her på nettet. Vi ønsker å takke alle medlemar, supportere og sponsorar for året, og ønsker alle eit riktig Godt Nytt År!
Norborg Magasinet 2020