Årsmøte for 2018 – I.L Norborg

Felles Årsmøte for Hvd.laget, badminton, trim- og fotballgruppa

Tidspunkt: Torsdag 14.02.19, kl. 18.00 
Sted: Klubbhus Uggedalen stadion

Agenda:
1. Årsmeldinger
2. Regnskaper
3. Innkomne saker
– Saker for Årsmøtet må være styret i hende senest 31.01.19
– Innkomne saker vil bli annonsert på www.norborg.com senest 1 uke før årsmøtet
4. Medlemskontingenter / treningsavgifter
5. Budsjett for 2019
6. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
7. Val

Alle medlemmer er velkomne

Årsmøte plakat 19