Årsmøte for 2019 – I.L Norborg

Felles Årsmøte for Hvd.laget, badminton, trim- og fotballgruppa

Tidspunkt: Onsdag 12.02.20, kl. 18.00 
Sted: Klubbhus Uggedalen stadion

Agenda:
1. Årsmeldinger
2. Regnskaper
3. Innkomne saker
– Saker for Årsmøtet må være styret i hende senest 29.01.20
– Innkomne saker vil bli annonsert på www.norborg.com senest 1 uke før årsmøtet
4. Medlemskontingenter / treningsavgifter
5. Budsjett for 2020
6. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
7. Val

Alle medlemmer er velkommen