Sluttspurt for Norborg Fleirbrukshall

Det manglar i underkant av 100.000,- av dei 15 millionane i lokalfinansieringen av Norborg Fleirbukshall. Ver med å støtt finansieringa på spleis.no.