Påmelding “Veten opp”


Dersom du har tenkt å stille på “Veten opp” søndag 2. september kl. 1130 så må du snarast melde deg på. Påmelding ved betaling av kr 100,- til konto nr. 3901.31.02744. Merk med namn på deltaker.