Fylkesserie i 4. divisjon?

Sunnmøre fotballkrets har kome med følgjande pressemelding:
På Forbundstinget tidlegare i år vart det fremma forslag om å redusere antall lag som rykker ned frå 3. divisjon til 4. divisjon frå 4 til 3 lag i kvar avdeling. Dette er noko dei fleste er samde om. Spørsmålet er då korleis ein skal frå redusert antall lag som rykker opp frå 4. divisjon? 

Eit utval som vart satt ned har kome fram til to alternativ:
  1. Antall 4. div. avdelinger blir redusert frå dagens 24 til 18. Det betyr at Sunnmøre slåast saman med Nordmøre og Romsdal til ein fylkesserie. Vinnaren rykker direkte opp.
  2. Antall 4. div. avdelinger blir som i dag, men avdelingsvinnarane spelar kvalifisering om opprykk. Det opprettast seks kvaliferingspuljer à fire lag der tre av laga rykker opp. Vinnaren på Sunnmøre skal då spele kvalifisering mot vinnaren i Nordmøre og Romsdal og dei to avdelingsvinnarane i Trøndelag om tre ledige plassar.

Desse to forslaga er sendt ut på høring til krinsane og alle klubbane på nivå fire og fem (3. og 4. divisjon menn). Frist for høringen er satt til 7. september. Styret i Sunnmøre Fotballkrets vil behandle spørsmålet på neste styremøte som allerede er førstkommende måndag.

Korleis påverkar dette Norborg? Dersom alternativ 1 blir tilfelle, så blir det eit nytt nedrykksras frå 4. og 5. divisjon i 2019. Truleg blir det då også fremma forslag om å redusere 6. divisjon frå 3 til 1 avdeling og opprette ein 7. divisjon med 2 avdelingar (eller 3 avdelingar alt etter kor mange som melder på lag). Det blir dermed ein hard kamp om ståplassane i alle sunnmørsdivisjonane. Blir alternativ 2 tilfelle, så vil det berre påverke sjølve vinnaren av 4. divisjon, samt laga i 4. og 5. divisjon som ligg utsett til nede på tabellen om Sunnmøre sin 4. divisjonsvinnar skulle tape kvalifiseringsgruppa si.

Ein 4. divisjon Møre og Romsdal i 2020 kan kanskje sjå slik ut: AaFK2, Bergsøy, Emblem, Volda, Rollon, SIF/Hessa, Sunndal, Eide, Surnadal, Tomrefjord, Åndalsnes og Kristiansund FK.

5. divisjon Sunnmøre 2020 kan sjå slik ut: Ørsta, Valder, Larsnes/Gursken, Hareid, Godøy, FK Sykkylven, Blindheim, Norborg/BIL2, Skodje, Langevåg, Stranda og Aksla.

Absolutt interessante divisjonar sportsleg sett, men så spørs det om endå ei spissing er vegen å gå i breiddefotballen om ein ønsker at flest mogeleg skal ha tid til å spele fotball? Debatten går på Lokalfotballen Sunnmøre si facebookside.