Best etter pause

Norborg/Brattvåg2 er saman med Bergsøy 4. divisjon sitt beste lag etter pause. Begge lag har vunne sju andre omgangar, spelt ein uavgjort og tapt tre, men Norborg/Brattvåg2 har betre målskilnad. I andre enden finn vi Blindheim. Dei har ein uavgjort og ti tap når vi ser på 2. omgang separat.


Volda er hittil divisjonens beste lag totalt og legg grunnlaget for poengfangsten med gode 1. omgangar. Bergsøy og Norborg/Brattvåg2 er her nummer 2 og 3 på pausetabellen.

Dersom vi leikar oss litt med desse tala og slår saman poenga for 1. og 2. omgang så er det tre lag som skil seg ut. Volda, Bergsøy og Norborg/Brattvåg2 ville ha danna ein trio på topp. I den reelle tabellen så er Norborg/Brattvåg2 eit stykke bak desse to laga og er også bak Valder på målskilnad.