Årsmøte 2014

Det har ikke kommet inn noen saker til styret innen fristen den 15.01.15, og Årsmøtet blir dermed avholdt i Uggedalen på klubbhustet torsdag 29.01.15, kl.18.00 med vanlige årsmøtesaker ihht lovnormen.

  • Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  • Fastsette medlemskontingent.
  • Vedta idrettslagets budsjett
  • Valg

-Styret-