Agenda for Årsmøtet 11. februar kl. 18

1. Årsmeldinger
2. Rekneskap
3. Godkjenning av endringar i Norborg sin Lovnorm
4. Medlemskontingenter / Treningsavgifter
5. Budsjett for 2016
6. Behandle / Godkjenne idrettslaget sin organisasjonsplan
7. Val

Link til saksdokumenter for sak 3 og 6: http://1drv.ms/1QN2E5U