Felles Årsmøte for Hvd.laget, badminton, trim- og fotballgruppa

Påminnelse om Årsmøtet!

Tidspunkt: Torsdag 14.02.19, kl. 18.00 
Sted: Klubbhus Uggedalen stadion

Agenda: (Åpne innlegg)

Alle medlemmer er velkomne

Agenda:
1. Årsmeldinger
2. Regnskaper
3. Det er ingen innkomne saker fra medlemmene
4. Medlemskontingenter / treningsavgifter
5. Budsjett for 2019
6. Behandle idrettslagets organisasjonsplan (Se vedlagt Organisasjonsplan per i dag. Denne er ikke fullkommen, men blir jobbet med)
7. Val

Organisasjonsplan Norborg pr 060219