Uggedal stadion gras

Uggedal stadion gras

Åpnet: 5. juni 2005

Lengde: 105m
Breidde: 62m

Norborg hadde lenge jobba for å få godkjent byggeplanane sine for ei ny grasbane. I 2003 tok gravinga til og den 5. juni 2005 vart bana opna med kamp mellom Norborg og Godøy. Uggedal stadion gras er den siste 11-ar grasbana som vart bygd på Sunnmøre. Det vart også bygd tribune med 257 seteplassar. Stolane vart kjøpt frå AaFK.

11. november 2003: Ein merkedag for Norborg ettersom bygginga av grasbana i Uggedalen tok til.

8. desember 2003: I.L. Norborg søkte våren 2003 Sparebanken Møre om støtte til bygging av grasbane i Uggedalen. No er det klart at Sparebanken Møre gir 100 000 til klubben.