Urkedalsvatnet

Høgste punkt: 273 m.o.h.
Startsted: Gjerset
Tid: 30-40 min
Parkering: Ved start på Gjerset / langs gamlevegen / forsamlingshuset
Bokregistrering: Ja
Alternativt startsted: Brattvåg
Tid: ca. 1 time
Kan kombineres med: Gjersetvatnet, Høgstølen, Hesten, Kjerringane

Terreng:
Frå Gjerset: Fin grusveg ca. 2/3 av distansen. Deretter fin rås i moderat stigning i ca. 10 minutt.
OBS! Drikkevasskjelde!

Urkedalsvatnet sett frå Hesten.

Raskaste vegen til Urkedalsvatnet er å starte på Gjerset. Det er plass til nokre få bilar ved vegen. Alternativ parkeringsplass ved forsamlingshuset 700 meter lenger vest.

Etter 20-30 minutts gange tek ein opp stien til venstre. Denne er merka med skilt. Fin rås heile vegen opp. Det tek ca. 10 minutt frå vegen og opp til vatnet.