Bilete Gutar 11 år/2018


Hans Martin Grytten Søvik, Henrik Søvik Dahl, Kai Mangkala Grytten og Trym Valaker Røren.
Tobias Waage ikkje med på biletet.