Kontakt oss

Bruk kontaktskjemaet for å sende oss e-post.
Ønskes kontakt med ein konkret person eller avdeling, så finn du kontaktinfo under.

Kontakt oss via e-post her:

I.L. Norborg

Postboks 45
6281 Søvik
 
Org.nr.: 975 567 494
 
Norborg Anleggsutvikling:
Business ID: NO 994 165 372 VAT

I.L.Norborg

I.L. Norborg
Postboks 45
6281 Søvik
Org.nr.: 975 567 494
Norborg Anleggsutvikling:
Business ID: NO 994 165 372 VAT
Kontonummer:
Tippemiddelkonto: 3910 38 04578
Annen driftskonto: 3910 37 68717

Daglig leder Anleggsutvikling:

Kristian Søviknes
932 08 630
kristian.soviknes@vard.com

Styreleder

Per Gunnar Søvik
926 02 276
per.gunnar.sovik@vard.com

Styremedlem

Børt Tore Marthinussen
920 26 183
btm@trendbygg.no

Hvd- laget

Kontonummer:
Driftskonto: 3910 37 68717
Prosjektkonto: 3901 31 00334

Leder

Per Gunnar Søvik
926 02 276
leder@norborg.com

Øk.ansvarlig

Anders Toven
477 04 224
kasserer@norborg.com

Sekretær

Silje Helen Søvik
907 82 325
sekretar@norborg.com

Styremedlem

Liv Røren
915 95 160

Fotballgruppa

Kontonummer:
3901 31 02515

Leder

Lena Toven
402 37 404
fotball@norborg.com

Øk.ansvarlig

Henning Sandbakk
906 02 590
fotball.kasserer@norborg.com

Sekretær

Monica Søvik
950 49 174
fotball.sekretar@norborg.com

Leder ald.bestemte lag

Tarjei Gjerset Urkedal
976  55 159
fotball.yngres@norborg.com

Sportslig leder

Kristoffer Søviknes
954 62 241
fotball.sportslig@norborg.com

Materialforvalter

Jan Uggedal | 412 51 330
Lena Toven | 402 37 404 | fotball.material@norborg.com
(Synnøve Urkedal) | (901 06 094)

Dommerkontakt

Bjarte Jensen
911 08 577

Badmintongruppa

Kontonummer:
3901 31 02612

Leder

Randi Ulla Nogva
413 13 650
randi@sovik.no

Øk.ansvarlig

Frank Hartmann
901 30 783
frank.roger.hartmann@gmail.com

Sekretær

Per Gunnar Søvi
926 02 276
per.gunnar.sovik@vard.com

Styremedlem

Randi Ervik
926 02 276
randi@ervik.com

Trimgruppa

Kontonummer:
3901 31 02744

Leder

Elisabeth Stavik
476 64 670
trim@norborg.com

Webansvarleg

Frode Stormyr Engeset
frode.s.engeset@gmail.com

Øk.ansvarlig

Ingunn Gamlemshaug
990 01 392
ingunn.gamlem@gmail.com