Kjøp av andelsbrev i Norborg Fleirbukshall


Hei alle i Norborgland!

Finansieringsmodellen for hallen begynner å forme seg og som nevnt under informasjonsmøtet 12. November så inviterer vi no privatpersonar til å bidra til finansiering gjennom andelsbrev. Dette blir då i staden for ei større auke i vassavgift for Vestre Haram Vasslag, som tidlegare framlagt, og vi håpar at alle ser denne fantastiske moglegheita og bidreg. Ein andel kostar 1000,- og ein kan sjølvsagt kjøpe fleire andelar. Dersom ein mot formodning ikkje klarar å realisere hallen, så vil anderlsbreva bli tilbakebetalt i si heilheit. Alle som bidreg vil få eit synleg bevis gjennom sitt personlege andelsbrev.

Sjå pdf-fil nedanfor for korleis du kan kjøpe andelsbrev (fyll ut side 2 og send til randi@nomia.no):

Andelsbrev

Mvh.

Komiteen for Norborg Fleirbrukshall.